Starý Nový rok v kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Starý Nový rok v kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 13. ledna 2015 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze studenti kurzů ruského jazyka při RSVK, jejich  učitelé a přátelé slavili Nový rok.

Večer zahájil představitel Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který poblahopřál všem přítomným v sále. Zdůraznil důležitost podobných setkání pro lepší chápání a sbližování lidí blízkých národů a kultur. Popřál studentům  hodně úspěchů při studiu ruského jazyka a při nadcházejících zkouškách, které je očekávají na konci druhého učebního semestru.

Večer uváděla vedoucí kurzů ruského jazyka Jekatěrina Zubkovskaja, která byla zároveň i pomocnicí Dědy Mráze. Seznámila české studenty s historií a ruskou tradicí vítání Nového roku. Pověděla i o tom, proč v Rusku existuje svátek Starý Nový rok, který není zanesen ani do jednoho kalendáře. Studenti rovněž zhlédli úryvky z kresleného filmu „Jen počkej, zajíci!“

Poté na scénu vyšli Děda Mráz a Sněhurka, kteří veselými verši poblahopřáli všem přítomným. Rusky hovořili natolik čistě a bez přízvuku, že se málokdo dovtípil, že pod maskami jsou ukryti studenti kurzů.

Účastníci večera rovněž nepřišli s „prázdnýma rukama“. Na hodinách  si připravili v ruském jazyce blahopřání, originální přípitky, naučili se novoroční písně.

Po společné písni „V lese se narodila joločka” Děda Mráz, Sněhurka a Zajíc rozdali všem studentům dárky s překvapením.

Oslava probíhala za novoročním stolem, kde studenty čekaly pokrmy ruské kuchyně.  Slavnostní atmosféru večera podpořil novoroční filmový koncert „Staré písně o důležitém“, který byl během akce promítán na velkém plátně.

Novoročního večera se zúčastnilo okolo 70 českých studentů a proběhl v nejlepších tradicích novoročních oslav. Akce se všem účastníkům velmi líbila a vyjádřili přání, aby se taková setkání v RSVK stala pravidelnými.

Tento článek je dostupný v: Russian