Kulatý stůl věnovaný 100. výročí začátku První světové války v RSVK v Praze

Kulatý stůl věnovaný 100. výročí začátku První světové války v RSVK v Praze

Dne 25. listopadu 2014 se uskutečnil rusko-český kulatý stůl, věnovaný 100. výročí začátku První světové války. Akce byla organizována  Střediskem ruského vzdělávání v Praze (zastupitelství Ruské státní humanitní univerzity – RSHU) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza zahájil akci a představil účastníky.

Před začátkem zasedání rektor RSHU a předseda ruské části Smíšené rusko-české komise historiků a archivářů Jefim Pivovar  předal diplomy  absolventům RSHU, kteří studovali v Praze.

Poté vystoupil s referátem a podrobně pověděl o akcích, konaných v Rusku za účasti RSHU, věnovaných 100. výročí začátku První světové války. Jsou mezi nimi archivní muzejní výstava, vydání společně s Institutem všeobecné historie a Institutem ruské historie RAV třídílného sborníku materiálů podle výsledků konaných konferencí, společná činnost s ruským historickým archivem pro vytvoření audio, video a fotografických materiálů a dokumentárních svědectví o válce, odhalení památníku hrdinům První světové války na „Poklonnoj gore“ v Moskvě.

Za českou stranu vystoupil jeden z předsedů Smíšené rusko-české komise historiků a archivářů, zástupce ředitele  Institutu historie Akademie věd ČR, doktor historických věd Jan Němeček, dále zástupce vedoucího oddělení historie XX. století Institutu historie, doktor historických věd Emil Voráček a veděcký pracovník oddělení historie XX. století Institutu historie, doktor historických věd Petr Prokš.

Čeští historici podrobně seznámili publikum s výsledky posledních vědeckých  výzkumů, pověděli o vydaných a připravovaných k vydání publikacích o výsledcích společné činnosti a možnostech přístupu k těmto materiálům. Mimo jiné Petr Prokš sdělil, že v prosinci tohoto roku vychází jeho nová kniha „Diplomacie a Velká válka 1914-1918/1919“.

Čeští účastníci kulatého stolu rovněž oznámili zajímavá historická fakta, spojená s československými legionáři v Rusku a historií jejich vzniku. Jan Němeček odpověděl na otázky ohledně válečných pohřebišť jak na území Česka, tak i Ruska. Dotknul se nemála zajímavých témat, spojených s obdobím První světové války.

Emil Voráček připoměl pomoc prvního československého prezidenta Tomáše Masaryka při návratu československých legionářů do vlasti a při „ruské akci“, díky níž na počátku XX.století v Praze vznikla ruská univerzita a mladé Československo přijalo první vlnu emigrantů z Ruska. Mezi nimi byli významní vědci, kulturní činitelé, talentovaní pedagogové, kteří byli velkým přínosem pro československou vědu, kulturu a vzdělání.

Účastníci kulatého stolu byli jednotni v tom, že válka jako způsob řešení konfliktů je vždy tragédií. I po válce však zůstávají živí lidé, kteří ctí památku zahynulých a rozvíjejí mezinárodní spolupráci ve všech životních sférách – v kultuře, vzdělávání, politice a historii. I dnes historikové našich zemí společně studují v archivech materiály o První světové válce.

Na zasedání kulatého stolu byli přítomni učitelé a studenti Střediska ruského vzdělávání v Praze a rovněž ruští krajané, kteří aktivně kladli otázky a účastnili se diskuze.

Tento článek je dostupný v: Russian