Seminář „Sociální programy, zkušenosti sociálních služeb České republiky“ v RSVK v Praze

Seminář „Sociální programy, zkušenosti sociálních služeb České republiky“ v RSVK v Praze

Dne 22. listopadu 2014 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal mezinárodní seminář „Sociální programy, zkušenosti sociálních služeb České republiky“. Akce byla organizována   Rusko-českou smíšenou obchodní komorou za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Ke členům ruské delegace z Institutu rekvalifikace a zvyšování kvalifikace vedoucích kádrů a odborníků systému sociální ochrany  obyvatelstva Moskvy (IRZKVKOSSO) promluvili vedoucí českých organizací a firem, které se zabývají řešením sociálních otázek.

Ředitelka mezinárodní společnosti „LUMOS“ Petra Kačírková vystoupila s podrobným referátem na téma „Péče o děti z neúplných a problematických rodin v České republice“. V ČR se problémy dětí v internátech a dětských domovech zabývají tři ministerstva: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bývalý zaměstnanec Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nyní ředitel oddělení nestátních neziskových organizací a sociálních služeb Asociace svazu zaměstnavatelů ČR Petr Hanuš věnoval své vystoupení problematice státního a nestátního financování dětských domovů, domovů pro důchodce a jiných sociálních institucí.

Třetí referát na téma „ Sociální služby pro důchodce v ČR“ přednesl Milan Šveřepa, ředitel společnosti „Středisko podpory  a rozvoje sociálních programů“, jehož cílem je „deinstitualizace“ sociálních a zdravotnických služeb. Objasnil takové otázky, jako je zákonodárná základna systému ochrany člověka a rodiny v ČR, kritéria pomoci státu  jednotlivým lidem a rodinám, praktický způsob poskytování pomoci  a mnohé jiné.

Všech 24 členů ruské delegace se aktivně zapojilo do diskuze. Vyměnili si názory s českými kolegy a zadali jim mnoho otázek. Ruští účastníci zdůraznili aktuálnost získaných informací a důležitost výměny zkušeností vzhledem k reformě sociálního systému ochrany obyvatelstva, která v současné době probíhá v Rusku.

Na závěr semináře vedoucí delegace, zástupkyně ředitele IRZKVKOSSO profesorka Irina Nikolajevna Majackaja upřímně poděkovala Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR za možnost konání semináře, organizační a informační pomoc.

 

 

Tento článek je dostupný v: Russian