Prezentace knihy „Křížem, ne mečem“ v RSVK v Praze

Prezentace knihy „Křížem, ne mečem“ v RSVK v Praze

Dne 18. listopadu 2014 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnila prezentace knihy „Krestom, ně mečem“ (Křížem, ne mečem) napsaná protojerejem Olegem Machněvem. Akce byla organizována  za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Prezentaci zahájil  vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který  přivítal hosty a představil autora knihy protojereje Olega Machněva, který od roku 1998 žije v Česku.

Ve svém vystoupení autor pověděl o životní pouti Vsevoloda Kolomackého. Vsevolod Kolomackij studoval 3 roky v Kyjevském duchovním semináři. Poté se dozvěděl o začátku První světové války, zapsal se do České družiny a již v roce 1917 dobrovolně vstoupil do řad Bílé armády. Během vojenské služby získal mnoho vyznamenání Ruského imperia a dosáhl hodnosti podplukovníka. Po emigraci do Československa Vsevolod Kolomackij ukončil vojenskou dráhu a stal se duchovním. Zde věnoval svůj život službě bohu a výstavbě pravoslavných chrámů v ruském stylu.

Materiál pro knihu Oleg Machněv sbíral po kapkách. Našel syna archimandrita Andreje Igora Kolomackého a od něho se dozvěděl mnoho o jeho otci. Hodně informací získal rovněž z časopisů „Svět pravoslavija“ (Světlo pravoslaví) a „Golos pravoslavija“ (Hlas pravoslaví), které dříve byly vydávány v Československu v ruském jazyce. Ve své knize Oleg Machněv popsal první etapu života Vsevoloda Kolomackého. Autor se však nechce spokojit s již dosaženým a plánuje napsat pokračování knihy o další etapě života archimandrita a jeho službě bohu.

Po oficiální části se rozpoutala živá beseda. Autor odpověděl na mnoho otázek hostů, kteří měli možnost vyjádřit svůj názor o prezentované knize a o náboženství jako takovém. Akce byla ukončena pohoštěním a projednáním otázek, které se týkají problémů současného každodenního života.

Tento článek je dostupný v: Russian