Mezinárodní festival literatury a kultury „Slovanské tradice 2014“ v RSVK v Praze

Mezinárodní festival literatury a kultury „Slovanské tradice 2014“ v RSVK v Praze

Dne 7. listopadu 2014 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze  uskutečnilo zahájení Mezinárodního festivalu literatury a kultury „Slovanské tradice 2014“. Akce byla připravena Evropským kongresem literátů  za podpory  Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Festival „Slovanské tradice 2014“probíhá v českém hlavním městě již pošesté, v RSVK potřetí. Letos se jej zúčastnili zástupci Svazu spisovatelů Ruska, Kongresu literátů Ukrajiny, Běloruského literárního svazu „Polockaja větv“, zaměstnanci „Litěraturnoj gazety“ (Moskva), Literárního institutu M.Gorkého (Moskva), Sdružení absolventů Literárního institutu. Dohromady více než 50 osob z Ruska, Běloruska, Bulharska, Ukrajiny, Německa, Finska, Česka a USA.

Na slavnostním zahájení účastníky uvítala předsedkyně Evropského kongresu literátů Česka, členka Svazu spisovatelů Ruska Irina Sileckaja, která pověděla o výsledcích činnosti za poslední období, představila dnešní účastníky a program festivalu.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza podtrhnul důležitost podobných akcí pro uchování a rozvoj ruského jazyka a rovněž pro upevňování kulturních styků mezi slovanskými národy.

O důležitosti podpory slovanských literárních tradic a konání festivalu, na kterém je představena próza a poezie v ruském, českém, běloruském a ukrajinském jazyce, hovořil předseda Českomoravského slovanského svazu Zdeněk Opatřil.

Účastníky festivalu přivítali i člen Koordinační rady  krajanů Česka Sergej Jukanov, spisovatel z Bulharska  Valentin Kačev, člen Svazu spisovatelů Ruska Sergej Komkov, básnířka z Prahy Jarmila Čermáková, ruští spisovatelé Dmitrij Petrov, Jevgenij Čichrini  aj.

V rámci festivalu ve dnech 7.-11. listopadu proběhla tematická zasedání Evropského kongresu literátů:

7. listopadu se v RSVK uskutečnila konference  na téma: „Stříbrný věk. Ruský symbolismus. Tvorba A.A. Feta a F.I. Tjutčeva“;

8. listopadu proběhl kulatý stůl, věnovaný 200. výročí narození M.J. Lermontova;

10. listopadu se uskutečnil kulatý stůl “Literární proces v Česku, Rusku, Ukrajině a jiných zemích, jejich vzájemné propojení a obohacování”.

Kromě toho v rámci programu festivalu byly organizovány tvůrčí večery s prezentacemi knih autorů a vystoupení slovanských básníků a prozaiků. Mimo jiné:  společný literární večer se 16. literárním celostátním mezinárodním festivalem „Den poezie“, během kterého byly přednášeny básně v českém a ruském jazyce, diskutovalo se o literatuře a tvorbě, soutěž „Poetri-slam“ či „Stichoborije“.

Festival byl ukončen 11. listopadu oceněním vítězů soutěží a nejaktivnějších a nejúspěšnějších jeho účastníků.

Tento článek je dostupný v: Russian