Koncert festivalu „Pokrova na Vltavě“ v RSVK v Praze

Koncert festivalu  „Pokrova na Vltavě“ v RSVK v Praze

Dne 14. října 2014 se ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze v rámci festivalu „Pokrova na Vltavě“ uskutečnil koncert, věnovaný 100. výročí začátku 1. světové války  a 90. výročí položení základního kamene chrámu svaté Bohorodičky na Olšanských hřbitovech. Akce byla organizována Všekozáckým  svazem českých zemí a Slovenska za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

K divákům promluvil ataman Všekozáckého  svazu českých zemí a Slovenska Michail Dzjuba. Podrobně přítomné seznámil s pravoslavným svátkem Pokrova svaté Bohorodičky a objasnil jeho spojení s historií kozáctva. Přednesl rovněž pozdrav od předsedy Komise pro otázky  mezinárodní činnosti kozáckých spolků a sdružení Olega Vasněcova a vedoucích řady zahraničních kozáckých komunit.

Poté představený Chrámu nových mučedníků a zpovědníků z Ústí nad Labem Pavel Gempel poblahopřál  k svátku Pokrova a požehnal akci.

Pěvecký sbor výše uvedeného chrámu pod vedením Andreje Styrkula se spolu s hosty pomodlil Otčenáš a zazpíval pravoslavnou píseň „Blažennyje“ atd..

Soubor „Kozaki Vltavy“ pod vedením laureáta mezinárodních soutěží, sólisty Pražského filharmonického sboru Viktora Byčeka během jeden a půl hodinového programu zazpíval známé ruské lidové písně. Koncert byl ukončen ruskou lidovou písní „Kalinka“.

Každá píseň byla odměněna dlouhým aplausem diváků, z nichž mnozí zpívali spolu s umělci.

Koncert byl doprovázen promítáním diapozitivů, které ilustrovaly život kozáků, vypovídaly o přírodě a pravoslavných svatyních Ruska. Velký blok činily historické fotografie z období 1. světové války.

Na koncertě rovněž vystoupil český dětský folklorní soubor „Vonička“ z Česlic pod vedením Jaroslavy Vondrákové. Děti na scéně RSVK zatancovaly české lidové tance z Valašska.

Jubilejní koncert do Velkého sálu RSVK přišlo zhlédnout okolo 300 diváků. Byli mezi nimi představitelé mnoha společenských organizací krajanů, vedoucí i zaměstnanci ruských zahraničních organizací a čeští občané, mezi nimiž bylo mnoho mládeže.

Po koncertě ataman Michail Dzjuba předal všem účastníkům koncertu diplomy.Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza jménem všech diváků poděkoval kozákům a všem účastníkům festivalu za krásná vystoupení a předal děkovný dopis Všekozáckému  svazu českých zemí a Slovenska za organizaci festivalu „Pokrova na Vltavě“.

 

Tento článek je dostupný v: Russian