Sjezd Českomoravského slovanského svazu v RSVK v Praze

Sjezd Českomoravského slovanského svazu  v RSVK v Praze

Dne 27. září 2014 se ve Velkém sále RSVK v Praze uskutečnil II.sjezd Českomoravského slovanského svazu. Byl organizován za podpory  Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Sjezd, jehož se zúčastnilo okolo 100 delegátů a hostů zahájil předseda Českomoravského slovanského svazu Zdenek Opatřil. Představil členy prezidia, přivítal účastníky a sdělil program sjezdu.

Zdenek Opatřil vystoupil s referátem na téma „Na cestě k jednotě slovanských národů“. Pověděl o důležité úloze svazu v uchovávání a rozvoji národních kultur a tradic, o náležitosti českého národa do rodiny slovanských národů. V referátu rovněž zazněla bilance pětileté činnosti svazu a jeho místě ve veřejném životě Česka.

Poté předseda  svazu Zdenek Opatřil a jeho zástupkyně Marie Nojdorflová předali pamětní medaile českého filozofa, historika a osvícence Josefa Dobrovského předsedkyni Progresivní socialistické strany Ukrajiny Natalii Vitrenko,  předsedovi Konfederace práce  Ukrajiny Vladimiru Marčenkovi, Katarině Todorcevové-Chlače z Chorvatska, zasloužilému umělci ČSSR Felixi Slováčkovi a dalším aktivistům svazu a hostům.

Prezident Evropské unie umění Petr Vašíček  předal Zdenku Opatřilovi  zlatou medaili L.N. Tolstého za aktivní 20letou činnost ve slovanském hnutí.

S velkým zájmem si účastníci sjezdu vyslechli vystoupení předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny Natalii Vitrenko, která vyjádřila hluboké znepokojení nad událostmi na Ukrajině.

Poté se uskutečnila bohatá diskuze, které se zúčastnili předseda české národní kulturně-osvětové společnosti „Matice Čech, Moravy a Slezska“ Pavel Poláček, předseda společenské organizace „Slavica“ Miloš Zvěřina ze Slovenska a jiní hosté.

V závěru diskuse bylo přijato Prohlášení k událostem na Ukrajině s výzvou k brzkému ukončení bratrovražedné války v této bratrské zemi.

Na sjezdu byl zvolen nový ústřední výbor  z 35 členů a revizní komise. Novým předsedou Českomoravského slovanského svazu byl zvolen docent Vojtěch Meruňka. Generálním ředitelem byl zvolen Petr Synek. Zdenek Opatřil byl zvolen čestným předsedou Českomoravského slovanského svazu.

 

Tento článek je dostupný v: Russian