Dětský festival „Pruhovaná žirafa“ v RSVK v Praze

Dětský festival „Pruhovaná žirafa“ v RSVK v Praze

Dne 31. května 2014 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal první dětský festival „Pruhovaná žirafa“, věnovaný Mezinárodnímu dni dětí. Akce byla připravena hudební školou „Gradus ad Parnassum“ při RSVK  za organizační podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a informační podpory novin „Pražskij express“.

Ve Velkém sále RSVK se uskutečnilo zahájení festivalu a koncert  „My – děti této planety“. Ředitel školy při RSVK  „Gradus ad Parnassum“ Filipp Subbotin poblahopřál dětem a jejich rodičům k Mezinárodnímu dni dětí. Podtrhnul, že se festival koná v té podobě, v jaké jej vidíme, v Praze poprvé. Jeho hlavními účastníky jsou jak děti, tak i jejich rodiče. Poděkoval všem, kdo pomohl v přípravě této akce.

Na koncertě vystoupili žáci Školy ruského jazyka a literatury v Praze, hudební školy „Gradus ad Parnassum“, studia kreslení pískem „SandPro“ a tanečního studia  „Benefit dance“. Mladí účastníci předvedli své schopnosti v přednesu vlastních veršů, ve hře složitých klavírních děl a synchronních tanečních čísel.

Jedním z hlavních čísel bylo vystoupení dua hudebního kolektivu „Duo Eleganza“ Filippa a Jany Subbotinových a malíře pískových animací „SandPro” Alexeje, který na hudbu Maďarského tance Johanese Brahmse na speciálním skleněném stole na scéně kreslil pískem živé obrázky.

Během koncertu bylo na velkém plátně promítáno video umělecké skupiny RUPR – „Russkaja Praga“, ve kterém děti upřímně odpovídaly na otázky o nutnosti ochrany všech dětí na planetě a zachování rodinných hodnot v současném světě.

Na závěr všichni účastníci koncertu i diváci zazpívali známou píseň Michaela Jacksona „We are the world“.

Poté v různých prostorech Ruského středisku vědy a kultury začaly pracovat dětské dílny. Mezi nimi byla dílna bílých jeřábů, písečná dílna, dílna kouzelných motýlů, dílna „Děti na zeměkouli“, dílna „Girlanda  štěstí“, dílna „Na návštěvě u afrických přátel“, dílna „Taneční jam“ a dílna „Russkije potěški“.

K Mezinárodnímu dni dětí byla ve foyeru RSVK rovněž zahájena výstava „Russkije potěški“, představená ruským státním muzeem – rezervací „Kulikovo pole“. Pracovnice výstavního oddělení muzea Olga Kaširinová dětem pověděla  o historii ruských lidových hraček a příběh jejich vzniku. Podtrhnula, že hračky jsou neoddělitelnou součástí duchovní kultury a každodenního života ruského národa. Uskutečnila též pro hosty a účastníky festivalu dvě dílny: „tvorba tradičních hadrových panenek“ a „vybarvení hliněných píšťalek“.

Na závěr festivalu se konala soutěž, které se mohli zúčastnit všichni zájemci. Děti se zájmem odpovídaly  na otázky vedoucí mateřské školy „Pingvín“, filoložky a pedagožky  Olgy Černych. Všem účastníkům soutěže byly předány  nafukovací balonky, které po ukončení festivalu děti vypouštěly do nebe s přáním, aby byl mír na celém světě.

Festivalu v RSVK se zúčastnilo více než 300 dětí a jejich rodičů,  již se mohli pohroužit do světa dětí a náležitě se pobavit. Všichni účastníci festivalu rovněž získali osvědčení a ceny.

 

Tento článek je dostupný v: Russian