Večer slovanského písemnictví a kultury v RSVK v Praze

Večer slovanského písemnictví a kultury v RSVK v Praze

Dne 29. května  2014 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil večer, věnovaný životu žáků svatých Cyrila a Metoděje a jejich roli ve vzniku slovanského a českého písemnictví. Akce se konala u příležitosti Dne slovanského písemnictví a kultury, který si celý slovanský svět připomíná  24. května. Večer byl organizován Českomoravským slovanským svazem a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Akci zahájil představitel  Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal hosty. Poblahopřál i přítomnému vladykovi českých zemí a Slovenska Kryštofovi k 8. výročí intronizace.

Předseda Českomoravského slovanského svazu Zdeněk Opatřil poblahopřál všem k svátku Nanebevzetí a poděkoval vedení RSVK za pomoc při přípravě a konání akce.

Na večeru vystoupil folklórní soubor  Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska „Kozaki Vltavy“ (umělecký vedoucí Viktor Byček), který zahájil své vystoupení modlitbou „Otčenáš“. Poté umělci zazpívali ruské lidové a kozácké písně. Na konci svého vystoupení kozáci věnovali vladykovi Kryštofovi pamětní dárky, přivezené z Ruska.

Zasloužilý arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska vladyka Kryštof pověděl přítomným o velké osvětové úloze  dvou svatých bratrů Cyrila a Metoděje, kteří přinesli do slovanských zemí písemnictví. Podrobně se pozastavil na jejich nebližších následovnících a  žácích, kteří mnohamilionové slovanské národy seznámili se světovou civilizací a kulturou – svatých Gorazdovi, Naumovi, Klementovi, Lorencovi a Konstantinovi. Zvlášť podtrhnul důležitost uchování památky na to, jakou roli sehráli žáci Cyrila a Metoděje pro všechny slovany.

Během večera se uskutečnila vernisáž výstavy unikátních ikon, vytvořených z perel a korálků šestnáctiletou umělkyní z Ukrajiny Tatianou Priborovou.

Na večeru v Křišťálovém sále bylo přítomno asi 50 hostů z řad místních obyvatel a krajanů, mezi nimiž bylo mnoho mladých lidí. Večer byl ukončen přátelskou besedou u šálku čaje.

Tento článek je dostupný v: Russian