Seminář „Zahraničně-ekonomické styky se zeměmi Celního svazu v podmínkách světové obchodní organizace (SOO), vznik Euroasijského ekonomického svazu (EAES)“ v RSVK v Praze

Seminář „Zahraničně-ekonomické styky se zeměmi Celního svazu v podmínkách   světové obchodní organizace (SOO), vznik Euroasijského ekonomického svazu (EAES)“ v RSVK v Praze

Dne 28. dubna 2014 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze konal seminář„Zahraničně-ekonomické styky se zeměmi Celního svazu v podmínkách   SOO, vznik Euroasijského ekonomického svazu“.

Akce  byla připravena Obchodním zastupitelstvím RF v ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím RF v ČR a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Rusko-české smíšené obchodní komory.

Semináře se zúčastnili velvyslanec RF v ČR Sergej Kiselev, velvyslanec Arménie v ČR Tigran Sejraňan, velvyslanec Běloruska v ČR Vasilij Markovič a rada Velvyslanectví Kazachstánu v ČR Eržan Džukenov.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Sergej Kiselev vyzdvihnul, že se seminář koná v Česku již popáté. Zvlášť podtrhnul, že probíhá v předvečer podepsání Smlouvy o vytvoření EAES v květnu tohoto roku.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v ČR Vasilij Markovič poukázal na efektivitu činnosti Celního svazu Běloruska, Kazachstánu a Ruska. Pověděl o efektivnosti a vysokém růstu obratu zboží třech zemí v důsledku ekonomické integrace. Poukázal na nadcházející setkání prezidentů třech zemí v Minsku 29. dubna 2014.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Arménie v ČR Tigran Sejraňan podtrhnul, že Arménie zatím není členem Celního svazu, ale politické rozhodnutí o vstupu do EAES už bylo přijato. Oznámil, že Arménie se chystá udržovat aktivní styky s EU.

Ředitel oddělení obchodní politiky Evropské hospodářské komise  Viktor Spasskij podrobně pověděl o  základních etapách euroasijské ekonomické integrace, vzniku EAES a očekávaných výsledcích  integrace pro obchod zemí – účastníků.

Zástupkyně ředitele oddělení celního tarifního a netarifního regulování  Evropské hospodářské komise  Natália Samojlovová se podrobně pozastavila na otázkách celního tarifního a netarifního regulování v zemích Celního svazu.

Na semináři rovněž vystoupil zástupce  ředitele oddělení zahraničně-ekonomické činnosti, náčelník řízení zahraničně-obchodní politiky MZV Běloruska Roman Sobolev, rada  Velvyslanectví Kazachstánu v ČR Islambek Raimov, rada pro obchodně-ekonomické otázky Velvyslanectví Běloruska v ČR Vladimir Mironovič, obchodní zastupitel RF v ČR Alexandr Turov a výkonná tajemnice Rusko-české smíšené obchodní komory Inga Pichnovskaja.

Účastníci semináře projednali široký okruh otázek, týkajících se vytvoření každou zemí – člena EAES výhodných podmínek pro zahraniční investice, rozšiřování sítě zvláštních ekonomických zón ve městech a regionech, optimalizace celního regulování mezi zeměmi a rovněž zvětšení objemu obratu zboží.

Řečníci rovněž vyzdvihli velkou roli a potenciál spolupráce se státními a nestátními organizacemi ČR. Poukázali na značný růst ekonomické spolupráce  s Českem v posledním období.

Semináře se zúčastnilo více než 70 představitelů státních a nestátních organizací Běloruska, Kazachstánu a Ruska, již jsou zainteresování v upevnění vzájemně výhodné spolupráce.

 

Tento článek je dostupný v: Russian