Konference ruských krajanů v Česku

Konference ruských krajanů v Česku

Dne 26. dubna 2014 se v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze konala Konference ruských krajanů žijících v České republice. Akce  byla připravena Koordinační radou ruských krajanů (KRRK) v ČR.

Krajany shromážděné v  Křišťálovém sále RSVK v Praze pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Sergej Kiselev a podtrhnul, že vedení země a MZV Ruska udělují prvořadou pozornost podpoře krajanů v zahraničí. Zdůraznil důležitou úlohu, kterou hraje Koordinační rada ruských krajanů v ČR při sjednocování krajanů a tlumočil připravenost velvyslanectví podpořit její projekty, směřující na utužení přátelských vztahů mezi Ruskem a Českem.

Představitel Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L.A. Gamza jménem vedení agentury a všech zaměstnanců RSVK v Praze poděkoval krajanům za iniciativu a pomoc při organizaci mnoha společných akcí. Ve svém vystoupení se podrobně pozastavil na výsledcích posledního zasedání Celosvětové koordinační rady krajanů, které se uskutečnilo ve dnech 14.-15. dubna 2014 v Moskvě.

Připomněl rovněž slova vedoucího Rossotrudničestva Konstantina Kosačeva na Celosvětové konferenci „Krajané a jejich vklad do světové kultury“ o tom, že „skutečně moudré a demokratické vlády a národy dělají vše pro uchování kulturní svébytnosti národních diaspor a tím si vytváří spojence, nikoli oponenty. Ne vše se ale nachází v rukou vlád a jiných národů. Mnohé závisí od samotných krajanů, od jejich organizovanosti, spojitosti, vůle pro bránění svých práv a přání uchovat svoji kulturu a jazyk pro sebe a své děti“.

První zástupce ředitele Moskevského domu krajana (MDK) Jurij Kaplun pověděl o podpoře moskevského vedení mnoha iniciativ a projektů krajanů v různých zemích na světě. Předal do knihovny RSVK v Praze několik dárkových knih a 3 elektronická vydání ruské klasické literatury.

Zástupce ředitele Fondu podpory a ochrany práv krajanů, žijících v zahraničí Michail Vladimir pověděl o hlavních směrech činnosti a možnostech fondu. Podtrhnul, že na celém světě již bylo otevřeno 18 středisek právní ochrany  krajanů v zahraničí, především v zemích SNS a jiných evropských zemích. Podrobně objasnil otázky, které jsou v kompetenci fondu a poradil, jak psát objednávky pro získání potřebné právní podpory.

Ruské krajany rovněž pozdravil bývalý poradce předsedy České sociálně demokratické  strany Jiří Vyvadil, který vyzdvihnul důležitost uchování dosažené pozitivní úrovně vztahů mezi Ruskem a Českem v současné složité politické situaci. Podtrhnul, že stránka na facebooku na podporu Ruska, kterou vytvořil asi před měsícem, má již více než tři tisíce českých stoupenců.

Dočasný předseda KRRK Anatolij Orlov ohlásil výsledky činnosti Koordinační rady za minulý rok. Pověděl o problémech, vzniklých v tomto období a opatřeních, která byla přijata pro jejich řešení. Podtrhnul, že KRRK obdržela žádosti tři nových organizací krajanů o vstup.

Poté vystoupili představitelé krajanů z různých měst a oblastí (Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ostrava), kteří pověděli přítomným o činnosti svých organizací a konkrétních projektech, realizovaných v loňském roce. Byla rovněž projednána otázka aktivizace úlohy KRRK při přípravě akcí, věnovaných 100. výročí začátku 1.světové války a 70. výročí velkého vítězství.

Po dlouhém projednávání byla na konci konferenci přijata rezoluce, která určovala hlavní směry a formy činnosti KRRK v ČR v následujícím období.

Během pracovního zasedání, které proběhlo hned po konferenci, byla většinou hlasů zvolena předsedkyní  Koordinační rady ruských krajanů v ČR Ljubov Vondroušková – předsedkyně společenské organizace „Ruská kulturně-osvětová společnost na Moravě“.

Tento článek je dostupný v: Russian