Představení „Bouře“ v RSVK v Praze

Představení „Bouře“ v RSVK v Praze

Dne 23. dubna 2014 se ve Velkém sále RSVK v Praze uskutečnila premiéra představení „Bouře“ podle hry Alexandra Ostrovského v podání česko-ruské Divadelní dílny při RSVK pod vedením Diany Kassil.

K premiéře „Bouře“ podle hry velkého dramatika a zakladatele ruského národního divadla Alexandra Ostrovského (1823-1886) se herci-ochotníci Divadelní dílny při RSVK připravovali velmi svědomitě. Díky dlouhým zkouškám a dobře vybraným historickým kostýmům, hudebnímu doprovodu a dekoracím, jež vytvořily na scéně přesnou atmosféru každodenního života kupce zapadlého povolžského městečka v 19. století, se kolektivu podařilo vytvořit představení, které se zájmem sledovali četní diváci.

Dianě Kassil, umělecké vedoucí dílny, režisérce a představitelce hlavní role Jekatěriny Kabanovové, se podařilo předat stálou aktuálnost a živý duch tohoto klasického dramatického díla, velmi dobře známého každému Rusovi.

Výrazné ruské charaktery na scéně představili členové skupiny Vratislav Vonásek jako „Dikij“, T. Fominová jako Kabanicha aj.

Po představení diváci, mezi kterými byli ruští krajané i čeští občané, dlouze hercům aplaudovali.

„Bouře“ se po představení „Pozvání k Čechovovi“ stala druhým počinem Divadelní dílny za rok své existence na půdě Ruského střediska vědy v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian