„Totalnyj diktant“ v RSVK v Praze

„Totalnyj diktant“ v RSVK v Praze

Dne 12. dubna 2014 na Mezinárodní den kosmonautiky se v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze konala vzdělávací akce Všeobecná zkouška z ruského jazyka (Totalnyj diktant), organizovaná  organizací „Meždunarodnyj kulturnyj institut KLJUČ“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a redakce novin „Pražskij ekspress“.

Celosvětová akce gramotnosti „Totalnyj diktant“ je organizována Fondem podpory jazykové kultury občanů současně v 350 městech Ruska i za jeho hranicemi. Účastníkem se mohl stát každý člověk, který chtěl zkontrolovat úroveň svých znalostí v ruském jazyce.

Účastníky akce přivítal vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L.A. Gamza, který podtrhnul, že počet lidí, kteří chtějí diktát napsat, rok od roku stoupá.

Předsedkyně organizace „Meždunarodnyj kulturnyj institut KLJUČ“ Anna Jevsinová seznámila účastníky s pravidly konání diktátu a představila šéfredaktorku novin „Pražskij ekspress“ Irinu Šulc, která letos text diktovala. Noviny „Pražskij ekspress“ se již druhým rokem aktivně podílejí na přípravě a propagaci akce „Totalnyj diktant“ a letos oslaví 15. jubileum.

Lektorka Kurzů ruského jazyka RSVK Natalia Benžalovová provedla krátkou konzultaci o některých složitých pasážích diktátu.

Poté byli účastníci seznámeni s videozáznamem známého ruského spisovatele Alexeje Ivanova – autora textu s názvem „Vlakem skrz dětství“. Text byl věnován  vzpomínkám autora na dětství a lásku k vlasti.

Akce  v Praze se zúčastnilo okolo 50 zájemců různých věkových skupin a profesí – novináři, bankéři, studenti, důchodci i ženy v domácnosti, především z řad ruských krajanů.

Po napsání diktátu byla pro účastníky organizována soutěž, na které si mohli prověřit své znalosti z ruské literatury a kultury. Tři výherci si odnesli knihy o Rusku z fondu RSVK v Praze.

Na závěr mohli všichni zájemci ve Velkém sále RSVK zhlédnout film „Geograf, jenž propil glóbus“, natočený podle stejnojmenné povídky Alexeje Ivanova.

Akce proběhla ve slavnostní atmosféře a široce se o ní psalo v místním ruskojazyčném tisku.

Tento článek je dostupný v: Russian