Prezentace nové knihy „Pět válek Ludvíka Svobody“ v RSVK v Praze

Prezentace nové knihy „Pět válek Ludvíka Svobody“ v RSVK v Praze

Dne 21. listopadu 2013 se ve Velkém sále RSVK v Praze uskutečnila prezentace nové knihy českého spisovatele Zdeňka Hrabici „Pět válek Ludvíka Svobody“. Akce byla připravena Klubem Rusko ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a nakladatelstvím Futura, které knihu vydalo.

Armádní generál a československý prezident, trojnásobný Hrdina ČSSR a Hrdina Sovětského svazu Ludvík Svoboda se narodil v listopadu roku 1895. Stal se účastníkem dvou nejstrašnějších světových válek. Ludvík Svoboda nemohl tušit, že bude muset svádět i jiné bitvy: hned po ukončení 2. světové války na pozici ministra obrany  Československa, poté v únoru roku 1948 a 50. letech, kdy byl pronásledován. Důležitou roli hrál Ludvík Svoboda i v roce 1968: jeho pevná pozice a autorita pomohly zachránit politické vedení země.V nové knize se čtenář může seznámit s jedním z největších státních činitelů v historii Československa, jehož památka bude žít věčně.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza zahájil večer a přivítal hosty, mezi nimiž bylo mnoho veteránů. Podtrhnul důležitost uchovávání historických událostí. Poděkoval veteránům za jejich hrdinství a přínos do upevňování přátelských styků mezi Ruskem a Českem.

Prezentaci uváděl předseda České asociace rusistů Jiří Klapka, který za doprovodu kytary zazpíval několik písní z válečných let.

Generální ředitel nakladatelství Futura Otakar Zmítko pověděl o tom, jak  se nová kniha vydávala.

Autor knihy Zdeněk Hrabica se podrobně pozastavil na nejzajímavějších pasážích knihy a odpověděl na dotazy hostů.

Prezident Klubu Rusko Zdeněk Zbytek povyprávěl o osobnosti  Ludvíka Svobody, o jeho úloze v boji s fašizmem a při vzniku nového státu. Zvlášť se pozastavil na osobních vlastnostech generála, se kterým měl tu čest se setkat osobně.

O vzpomínky na Ludvíka Svobodu se podělili i jeho spolubojovník generál Miroslav Masopust a předseda Asociace Ludvíka Svobody Ludvík Engel.

Poté byl promítnut dokumentární film o vojenské a životní dráze Ludvíka Svobody.

Slavnostní část byla ukončena přípitkem a pokřtěním nové knihy.

Ve foyeru RSVK v Praze měli všichni hosté možnost novou knihu i s podpisem autora zakoupit.

Na akci bylo přítomno více než 200  českých a slovenských veteránů, ruských krajanů a místních občanů, zástupců Velvyslanectví RF v ČR a vojenského atašé. Mezi hosty byl i významný český režisér Antonín Kachlík, Richard Hašek – vnuk českého spisovatele a satirika Jaroslava Haška, předseda KSČM Vojtěch Filip aj.

 

Tento článek je dostupný v: Russian